België » Sitemap

Sitemap

 • FolderOnze Groep Stallergenes, leader mondial de l'immunothérapie allergénique (désensibilisation), développe des traitements contre l'allergie respiratoire sévère Le Groupe biopharmaceutique Stallergenes, acteur mondial contre l'allergie, est implanté dans près de 50 pays avec une présence directe dans 20 pays. L'histoire du groupe biopharmaceutique Stallergenes depuis sa création en 1962 à son actuel rayonnement internationnal sur la marché de l'allergie Le Groupe Stallergenes, acteur biopharmaceutique internationnal, est ouvert à toute opportunité de partenariat consacré à la lutte contre les allergies.
  • PageEnkele belangrijke cijfers Chiffres clés de Stallergenes, groupe biopharmaceutique à rayonnement internationnal et leader sur le marche de l'immunothérapie allergénique
  • PageOnderzoek en innovatie L'innovation fait partie de l'ADN du groupe Stallergenes qui contribue à une meilleure prise en charge thérapeutique des patients allergiques. Notre laboratoire développe des spécialités pharmaceutiques d'immunothérapie allergénique pour traiter les allergies aux pollens et acariens. Nos équipes de recherche pharmaceutique développent les traitements d'allergie de demain, grâce à l'identification de biomarqueurs. Verandering en vernieuwing behoort Stallergenes. Sinds 1992 ontwikkelt de groep een belangrijke therapeutische oplossing, de sublinguale behandelingen (oplossingen om onder de tong aan te brengen). Notre site de production de produits biologiques, entièrement automatisé et unique au monde, permet la fabrication de 4 millions d'allergènes pour 75 pays.
  • PageStallergenes in Belgïe Stallergenes, leader mondial de l'immunothérapie allergénique (désensibilisation), développe des traitements contre l'allergie respiratoire sévère Le Groupe biopharmaceutique Stallergenes, acteur mondial contre l'allergie, est implanté dans près de 50 pays avec une présence directe dans 20 pays. L'histoire du groupe biopharmaceutique Stallergenes depuis sa création en 1962 à son actuel rayonnement internationnal sur la marché de l'allergie Le Groupe Stallergenes, acteur biopharmaceutique internationnal, est ouvert à toute opportunité de partenariat consacré à la lutte contre les all
  • PageOnze producten Notre offre englobe les produits de diagnostic des maladies allergiques et les traitements d’immunothérapie allergénique sublinguale ou sous-cutanée. L'immunothérapie allergénique sublinguale, en comprimés, constitue une réelle avancée pour le patient en termes de confort d'utilisation. Prescrites par un spécialiste de l'allergie respiratoire, les injections de l'allergène, non douloureuses, sont effectuées sous contrôle médical. Notre laboratoire de biotechnologie offre aux professionnels de santé une large gamme de dispositifs de diagnostic allergique : découvrez nos produits. Expert en bio industrie de transformation, notre laboratoire pharmaceutique effectue un contrôle de l'ensemble de la chaîne de valeur des médicaments. Sublinguale oplossingen, subcutane injecties, diagnoseproducten. Meer infomtatie over onze producten vindt u op onze website Stallergenes België.
 • FolderAllergie Begrijpen RHINITE ALLERGIQUE ASTHME ALLERGIQUE ALLERGÈNES COMPRENDRE L'ALLERGIE L'ALLERGIE À L'ÉCOLE ESPACE ENFANT ALLERGISCHE RINITIS ALLERGISCH ASTMA DE ALLERGENEN ALLERGIE BEGRILPEN ALLERGIE OP SCHOOL CHILD AREA
  • FolderLuchtwegallergieën Les allergies respiratoires, déclenchées en réaction à un composant (l’allergène) contenu dans l’air que l’on respire, pollen, acariens, poils d’animaux…, ont doublé en l’espace de vingt ans (1986-2006). Allergie is volgends de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd de vierde belangrijkste chronische aandoening. Lees ook over Luchtwegallergieën en allergische rinitis bij Stallergenes.
   • PageEpidemiologie Wereldwijd lijden 500 miljoen personen aan allergische rinitis. Deze ziekte neemt in de meeste landen toe. Lees meer op de website over de toeneemende groei.
   • PageDe symptomen Helder neusvocht , min of meer ernstige neusobstructie, niesbuien, jeuk aan de neus zijn symptomen van allergische rinitis of rinoconjunctivitis. Meer informatie vind u op Stallergenes België.
   • PageDiagnose van allergische rinitis Bij symptomen van allergie is de tussenkomst van een allergoloog onmisbaar. De diagnose en behandeling van allergenen door de allergoloog leest u hier.
  • FolderAllergisch astma Cette dernière se caractérise par des crises récurrentes entraînant une dyspnée paroxystique (essoufflement, difficulté à respirer avec augmentation de la fréquence et de l'amplitude des mouvements respiratoires) et une respiration sifflante.
   • PageEpidemiologie Prevalentie van allergische astma. Hoeveel mensen wereldwijd en hoveel mensen in Europa lijden aan allergisch astma? hoeveel astmagevallen zijn van allergische oorsprong? Lees deze antwoorden op Stallergenes België.
   • PageDe symptomen De symptomen die doen denken aan geassocieerd allergisch astma zijn: ademhalingsmoeilijkheden met beklemming op de borst, droge hoest, piepende ademhaling.
   • PageDiagnostic De verschillende fasen van de allergiediagnose: Anamnese, klinisch onderzoek, functioneel ademhalingsonderzoek, de peakflowmeter, huidtests (prick tests), biologische bepaling, niet-specifieke provocatietests, specifieke provocatietests.
  • FolderDe allergenen Les allergènes sont des composants naturels de l'environnement. On en compte plusieurs centaines, qui inhalés (pneumallergènes), sont responsables d’allergies respiratoires saisonnières ou peranuelles (qui durent toute l’année). Allergenen zijn van nature in de omgeving voorkomende stoffen. Er zijn honderden allergenen die, wanneer ingeademd (pneumoallergenen), seizoensgebonden of perreniale (die het hele jaar duren) luchtwegallergieën veroorzaken.
   • FolderPollen Pollen zijn stuifmeelkorrels. Het zijn microscopische kleine bolletjes die de zaadcellen van bloemen bevatten.Er zijn 3 categorieën pollen boompol len, gras pollen, pollen van kruidachtige planten
   • FolderMijtachtigen Mijtachtigen zijn microscopisch kleine dieren die behoren tot de familie van de spinnen. In huizen nestelen ze zich in stof, beddengoed, lakens, vast tapijt, gordijnen, knuffels van kinderen omdat ze houden van warmte en vochtigheid
   • FolderDierenharen Allergie voor katten is de bekendste dierenallergie. Bij kattenallergie reageert het afweersysteem van het lichaam wanneer het in contact komt met kattenallergeen.Het belangrijkste allergeen bij de kat is het eiwit
    • PageEphithelen van katten Er bevinden zich in België minstens 2 miljoen katten. Allergenen van katten zijn de belangrijkste oorzaak van inhalatie-allergenen, en zijn een onderdeel van het "huisstof" geworden.
    • PageEpithelen van honden Allergie aan hondenvacht - Allergenen van de hond veroorzaken rhinitis, conjunctivitis, astma, urticaria en oedeem.
   • FolderGiffen Bijen, horzels, wespen en zelfs mieren. Hun gif bevat een allergene stof waarvan de gevolgen na één enkele beet zeer licht of ernstiger kunnen zijn. Lees nu meer bij Stallergenes België.
   • FolderSchimmels Waar komen schimmels vandaan? Waar zitten schimmels vaak? Schimmels zijn microscopisch kleine zwammen wanneer ze zich vermenigvuldigen, veroorzaken ze allergie. Meer over schimmels bij Stallergenes.
   • PageLatex Latex-allergie, extract van rubberboom. De natuurlijke latex is industrieel gemaakt en veroorzaakt volgende allergische symptomen : urticaria, rhinitis, conjunctivitis en astma.
   • Pagekruisallergieën Kruisallergieën - Allergische symptomen veroorzaakt door een allergeen die verschillend is aan hetgeen waarvan men al gesensibiliseerd is.
  • FolderAllergie begrijpen 
   • PageWerkingsmechanisme van de allergische reactie  Allergie is een reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen (allergenen). Het allergiemechanisme verloopt in twee fasen een sensibilisatiefase en de eigenlijke allergische reactie. Lees meer.
   • PageDe risicofactoren Risicofactoren voor het ontstaan van allergieën zijn genetische aanleg, omgevingsfactoren en hygiënisten. Allergie is geen besmettelijke ziekte, ze is niet aan een virus gebonden en kan iedereen treffen vanaf zeer jonge leeftijd."
   • PageImpact op de levenskwaliteit Ernstige allergische rinitis vormt tegenwoordig een obstakel voor de persoonsontplooiing. Naast niezen, lopende en verstopte neus brengt allergische rinitis meer hinder met zich mee.
   • PageVerergering van de ziekte Hoe wordt allergie verergert? wie zijn de risico factoren bij allergie? hoe is de allergie verloop bij kinderen? Al de antwoorden op deze vragen en meer vind u hier bij Stallergenes.
  • PageAllergy Track ALLERGY TRACK, UNE APPLICATION MOBILE POUR SUIVRE SES SYMPTOMES ALLERGIQUES ET MESURER L’IMPACT DE SON ALLERGIE ! EEN APP VOOR JE SMARTPHONE DIE JE HELPT JE ALLERGISCHE SYMPTOMEN IN HET OOG TE HOUDEN TIJDENS DE KRITIEKE PERIODES EN DE IMPACT VAN JE ALLERGIE TE METEN!
  • FolderVerklarende woordenlijst 
 • FolderLuchtwegenallergie- behandelingen Notre offre englobe les produits de diagnostic des maladies allergiques et les traitements d’immunothérapie allergénique sublinguale ou sous-cutanée. L'immunothérapie allergénique sublinguale, en comprimés, constitue une réelle avancée pour le patient en termes de confort d'utilisation. Prescrites par un spécialiste de l'allergie respiratoire, les injections de l'allergène, non douloureuses, sont effectuées sous contrôle médical. Notre laboratoire de biotechnologie offre aux professionnels de santé une large gamme de dispositifs de diagnostic allergique : découvrez nos produits. Expert en bio industrie de transformation, notre laboratoire pharmaceutique effectue un contrôle de l'ensemble de la chaîne de valeur des médicaments. Allergie kan op verschillende manieren worden behandeld. De allergenen uitschakelen is de eerste aanbevolen oplossing. Symptomatische behandelingen hebben tot doel de intensiteit van de symptomen te verminderen en de door de allergie veroorzaakte ontsteking te bestrijden. Allergeenspecifieke immunotherapie (desensibilisatie) is de enige behandeling die het mogelijk maakt de aandoening te controleren en haar evolutie te remmen.
  • FolderAllergeenspecifieke immunotherapie (desensibilisatie) L'immunothérapie allergénique sublinguale, en comprimés, constitue une réelle avancée pour le patient en termes de confort d'utilisation. Prescrites par un spécialiste de l'allergie respiratoire, les injections de l'allergène, non douloureuses, sont effectuées sous contrôle médical. Notre laboratoire de biotechnologie offre aux professionnels de santé une large gamme de dispositifs de diagnostic allergique : découvrez nos produits.
   • PageSublinguale immunotherapietabletten Omdat de tabletten even onder de tong moet houden, spreken artsen bij deze toedieningsvormen van sublinguale immunotherapie. Meer infomatie over sublinguale immunotherapie leest u bij Stallergenes-
   • PageSublinguale oplossingen De door een allergoloog voorgeschreven behandeling (allergeenextracten) wordt thuis, 's ochtends en bij voorkeur nuchter, onder de tong aangebracht. De behandeling moet 2 minuten onder de tong worden gehouden voor ze wordt doorgeslikt
   • PageSubcutane injecties De door een allergoloog voorgeschreven injecties worden onder medisch toezicht toegediend en gevolgd door een observatieperiode van 30 minuten. Het allergeen wordt via een pijnloze, subcutane (onderhuidse) injectie in de bovenarm toegediend.
 • FolderRubriek voor professionele S'appuyant sur sa connaissance approfondie des maladies allergiques et son expertise unique dans l'immunothérapie allergénique (ITA) depuis plus de 50 ans, Stallergenes propose une approche globale pour améliorer la vie des patients allergiques. Le laboratoire dispose ainsi d’une large gamme de produits, du diagnostic au traitement d'immunothérapie allergénique, seul traitement de fond de l’allergie qui agit directement sur le système immunitaire. Op basis van onze grondige kennis van allergische aandoeningen en onze unieke expertise van meer dan 50 jaar in allergeenspecifieke immunotherapie (AIT) biedt Stallergenes een globale benadering voor het verbeteren van het leven van allergiepatiënten. Het laboratorium biedt een uitgebreid gamma producten aan, gaande van diagnostiek tot allergeenspecifieke immunotherapie - de enige fundamentele allergiebehandeling die direct inwerkt op het immuunsysteem.
 • SpacerLiens transversaux
 • SpacerLiens bas gauche
 • SpacerLiens bas gauche dessous