België » Legal mentions

Legal mentions

Gebruiksvoorwaarden

Dit bestand is eigendom van Stallergènes Belgium N.V.
Chaussée de Louvain, 277 B - 1410 Waterloo

Door het gebruik van dit internet bestand aanvaardt u zonder voorbehoud de hieronder beschreven gebruikscondities.

De inlichtingen op dit bestand stellen Stallergènes geenszins verantwoordelijk, noch het moederhuis, noch de filialen, noch de agenten, de leveranciers, de privé of openbare medewerkers. Ze zijn louter informatief.

Dit bestand is vanuit Brussel (België) onderricht en gehuisvest. Stallergènes Belgium N.V. kan niet waarborgen dat de inhoud van het bestand voor andere landgebieden bestemd is. De personen die besluiten van dit bestand gebruik te maken, doen het op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de adequatie van de inhoud van dit bestand met hun plaatselijke en nationale wetgeving.

In geen enkel geval, nalatigheid inbegrepen - maar niet uitsluitend - zal Stallergènes Belgium N.V. de verantwoordelijkheid op zich nemen in geval van niet aanvaard gebruik van informaties die op dit bestand verspreid zijn en de daardoor eventuele veroorzaakte schade.

Copyright ©2002 : de foto's, illustraties, animaties, teksten, vertalingen en componenten van deze bladzijden zijn door de copyright (©) voorbehouden en mogen in geen enkel geval, in hun geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, opgeslagen, gezonden, gewijzigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stallergènes.